Jeg tror livskvalitet hadde økt hvis eldre og uføre hadde hatt mer omgang med andre mennesker.
Synd er det at skatt økes og fradrag blir borte. Kjøpekraft blir ikke fulgt opp i lønnsoppgjør Folk blir presset til å holde seg hjemme

Aktiviteter koster og reise til og fra

Det har også blitt en tid for at mange ikke ser til hverandre lenger. Det er bare datamaskiner og mobiltelefoner som er i høysetet.

Tenk på å bake en kake, koke kaffe, samles og prate…
Men kake er vel usunt, i følge noen…
Men det å snakke med hverandre og ta litt på, gi en klem Det gir helsemessige fordel. Da er kaka sunn.

Skal ikke fokusere så på usunt. En skal se glede. Om de som ikke har det så bra tar en dram og en røyk, så gjør de kanskje det sammen med andre. Da er det sosialt. Sosialt er livskvalitet.

Håper at fellesskapet ser verdien av at eldre har livskvalitet og selskap.

Kanskje bør det ansettes folk som kan reise rundt og besøke eldre og uføre. Så de får sett andre en hjemmehjelpen som er innom ti minutter…
Kanskje bør det finnes noen samlingspunkt. Før møttes folk på posten og butikk.
Prata om siste hendelsen i bygd og by
Og ga hverandre omsorg. Avtalte kanskje besøk…

Det er mye som har forandret seg til det verre nå i dag.

Hos legen sitter du foran en med pc, ikke et medmenneske. Som prater og ser helhet.
Alt skal være spesifikt

Se helheten i helsen til folk og bremse utviklingen på hverdagen. La noe være som det var.

Og så var det bompenger, det er dyrt og besøke hverandre når en blir sperret inne av dyre veier.
Og pensjonen er oppbrukt til litt medisin, mat og husrom

Gi oss gamle Norge tilbake.