Mange eldre og syke må få hjelp til å spise. En må innse og skaffe nok hjelp til å fysisk mate eldre, syke og demente. Undersøkelser viser at altfor mange er underernærte, og jeg tror dette er en del av løsningen.