Helsemyndighetene i Norge bør revurdere om det skal innføres føre var tiltak når det gjelder eksponering for ikke inoniserende stråling.

Det ligger i dag små barn og sover gjerne helt ned i 0,5 meter fra automatiske strøm målere som sender via radio nettverk. Disse barna får en formidabel økning i eksponering. 5G står på trappen, denne teknologien vil igjen øke eksponeringen da det vil settes opp sendere/mottagere med veldig liten avstand, kontra 4G. Hvis dere lener dere til Statens Strålevern som lener seg til ICNIRP så forblir vi totalt ubeskyttet mens ballen ruller fort avgårde når det gjelder økt eksponering. Jeg ber dere lese vitenskapen som foreligger, da vil en fort ane at å stole på ICNIRP alene blir uansvarlig. Kort om vitenskapen; Vi vet i dag at denne type stråling forårsaker oksidativt stress og DNA skade, helt ned på veldig lave eksponeringer, med andre ord er en god del av de skadelige mekanismene grovt forstått. Når det gjelder studier som ser på spesifikk sykdom/epidemiologiske studier, der er resultatene varierende. Professorer, forskere, leger, i hundretall roper varsku for full hals. ICNIRP er bare em håndfull eller to med personer, mange av de samme personene sitter i WHO. Hvem er mest kompetent her? I FHI sin rapport fra 2012 konkluderes det med at føre var prinsippet velges vekk pga samfunnsøkonomiske hensyn, inntil sterkere bevis foreligger. Skal vil øke eksponeringen helt til vi evt finner klare bevis på eksempelvis kreft blant befolkningen? Hvilken skandale hadde det blitt? Ta ansvar!