Hei! Undertegnede har gjennom ca 12 år erfart ulike helseplager knyttet til EMF, elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi. Symptomene var tidligere så kraftige at jeg i liten grad kunne delta i et normalt samfunnsliv i forhold til arbeid, sosiale tilstelninger, kulturarrangementer, offentlig transport, ferieturer m.m. Nå er jeg litt sterkere, men må leve svært skjermet for å være i form. Jeg kjenner mange som har liknende symptomer og erfaring, og hvor den enkelte har gjentatt eksponering/skjerming (Provokasjon/eliminasjon som det heter i medisinske termer.) i forhold til å teste ut sin overfølsomhet. For de som lever med denne utfordringen, så er det ingen tvil om hva som er utløsende årsak til helseproblemene. Mange har fått tilbake nattesøvnen ved å slå av router og mobil om natta, andre får mindre migrene og andre fysiske plager ved reduksjon av trådløs teknologi. Flere merker at trådløs teknologi foruten å gi fysiske symptomer, kan gi psykiske symptomer ved å antagelig endre hjernekjemi. Noen merker at den forsterker emosjoner og psykisk helse negativt, samt kan gi økt grad av manglende konsentrasjon og økt impulsadferd som kjennetegner ADHD.

Jeg kjenner også familier der barn har fått mange ulike symptomer man ikke finner årsaken til. Ei jente hadde magevondt og kvalme, samt hodepine. Ei annen jente led av svimmelhet og fatigue på skolen, og fikk et høyt skolefravær grunnet dette. En gutt klarte ikke konsentrere seg på skolen, og fikk mange år med nedsatt læring med de følgene det har i forhold til mestring og selvfølelse. Det ble undersøkt bredt årsaken til utfordringene gjennom vanlig offentlig helsevesen. Det viste seg etterhvert at disse barna var sensitive til trådløs teknologi som de ble utsatt for på skolen. Da klasserommene ble skjermet, og man begynte å bruke kablede internettløsninger, samt slo av mobiltelefoner, forsvant symptomene for den enkelte som dugg for solen. Symptomene kom tilbake hvis lærere eller medelever glemte å slå av mobiltelefoner eller brukte wifi istedet for kablet internett.

At barn skal utsettes for teknologi som gir de helseplager og redusert læring på skolen er for meg et stort paradoks, da skolen skal være et trygt sted med fokus på læring og mestring. Og disse barnas erfaringer, kan også peke mot en mulig årsakssammenheng i forhold til den store økningen man ser i forhold til ADHD og andre lidelser hos barn.

I et folkehelseperspektiv mener jeg at man bør lage wifi/mobilrom slik man hadde røykerom tidligere, og gradvis innarbeide en ny praksis i forhold til trådløs teknologi for alle. Basemobilmaster må plasseres langt fra der folk bor inntil man har etablert alternative måter å kommunisere på uten bruk av trådløs teknologi som bruker høyfrekvent ikke ioniserende stråling, og i særdeleshet fjerne basemobilmaster med det første fra skoler og barnehager. Offentlig transport bør være for alle, og med det bør det være kun enkelte steder man er tillatt å bruke denne teknologien. Videre kan man heller legge til rette for kabling av pc/I-pad på tog på arbeidsplasser. Videre må arbeidsplasser og skoler gjenskapes med kablede internett og telefonløsninger. Kulturinstitusjoner bør være frie for trådløs teknologi, eks kirker, kulturhus, så disse institusjonene igjen blir et sted hvor alle kan delta. Universell utforming kalles hvis det……

Min erfaring og mange bekjente sin erfaring til hvordan trådløs teknologi påvirker er langt mer overbevisende i forhold til hvilken negativ påvirkning trådløs teknologi har i våre liv på kort og lang sikt. Jeg kjenner godt til FHI sin konklusjon fra 2012 angående trådløs teknologi, men nå 6 år seinere er det ingen tvil om at erfaringer befolkningen gjør, samt forskning på feltet viser i sin tydelighet at FHI sin konklusjon var feil. . Derfor må man avlyse 5G-installering, AMS (automatiske stømmålere) basert på trådløs kommunikasjon, dette er sammen med annen økt bruk av trådløs teknologi en samfunnsutvikling i helt feil retning. Trådløs teknologi bør fases ut som ikke hverdagstilgjengelig slik tobakssrøyking har blitt. Kablede løsninger virker like bra, og er langt sikrere på mange måter. Kanskje er en utfasing av denne teknologien et av de viktigste folkehelsetiltakene på sikt.

Mvh
Hanne