Helse- og omsorgsdepartemenetet bør nå bruke førevar-prinsippet og motsette seg at befolkningen eksponeres for f.eks 5G, AMS-målere, og utstrakt brukt av nettbrett i skolen, for å nevne noe. Den samlede virkningen på kroppene våre, samt dyr og planter er ikke forsket nok i lang tid på, til å la dette skje ukritisk.