Hei.
Dere ber om innspill i fht folkehelsen.
Her kommer ett par.

Wifi ut av skolen, Mindre Wifi mer kablede løsninger.
Bort med smartmålere.
Smartmålere og Stråling fra Wifi etc skaper stress ihvertfall for mitt system, og er nok ikke bygget så forskjellig fra folk flest.

Mindre stress, mindre jag etter aktiviteter, rekke ditt datt, men heller tiltak for å få mennesker til å tilbringe kvalitetstid sammen, i ro og fred.

Gjerne i Naturen.
Ivareta naturen, lære av den, omgåes den med respekt og oppfordre til og tilrettelegge for sunn benyttelse av naturen til å finne indre ro, svar etc. Vi er en del av Naturen, og trenden med å fjerne oss mer og mer fra naturen gjør oss syke, stresset og utilpass.

Fremme ren, helst kortreist mat.
Bort med mat med innholdsfortegnelse som ligner en kjemisk oppskrift.
Samme gjelder produkter vi bruker i hjem og industri. Fremme det naturlige.
Regulere/ redusere det kunstige, unaturlige.

Fremme forskning på og bruk av alternative behandlinger, behandlingsformer.

Mye bra som kan supplere, utfylle almenmedisin der, og det bør anerkjennes og løftes frem fremfor å bli sett på som en konkurranse.

Løfte frem Vitaminer og Mineraler igjen, fra stigmatisering.
Vi trenger gode byggeklosser til å omgåes med alt stress og utfordring vi utsettes for i dag, enten det er fra Stråling, stress, dårlig kosthold, Toxiner, prestasjons jag etc. Og hvor skal vi hente dem fra når kosten blir stadig mer nærings fattig og ofte med innhold av kjemikaller vi ikke kjenner rekkevidden av i kombinasjon med andre faktorer.

Vi trenger ikke vite rekkevidden av hver faktor, det er nok med å se den røde tråden, Jo lenger bort fra Naturen/det Naturlige jo mer stresset og syke blir vi.

En liten kursendring kan gjøre stor forskjell blir min påstand.

Har selv gjort endringer i eget liv, og redusert, endret på endel av disse faktorene med veldig positivt resultat på egen livskvalitet og helse.

Beste Hilsen
Hans Petter Nyvoll