En av de største utfordringene (kanskje DEN STØRSTE) som truer folkehelsa vår er elektro-magnetiske felter (ofte forkortet EMF).

Skadevirkningene EMF gir oss er sjelden akutte, men sniker seg langsomt inn på oss over uker, måneder og år før de en dag manifesterer seg som en sykdom/lidelse som ofte er vanskelig å diagnostisere fordi symptomene kan indikere så mange forskjellige årsaker.

Behandlingen en mottar fra helsevesenet i slike tilfeller er som regel symptom-lindrende midler. Det er vel og bra, men det angriper ikke ondets kjerne, og kurerer ikke sykdommen/lidelsen.

Dr. Martin L. Pall, professor emeritus i biokjemi og almennmedisin ved Washington State University i USA, har i en årrekke forsket på hvordan EMF skapt av såkalte «mikrobølger» påvirker levende organismer. I mai i år presenterte han en fyldig rapport om EMFs virke-mekanismer, og hvilke skader vi påføres når vi utsettes for dem. Han advarer pådet sterkeste mot bruk av «Smartmålere» for elektrisk strøm (AMS), WiFi, mobiltelefoner (spesielt såkalt 5G), Bluetooth m.m.

Det ville helt klart styrke og bedre folkehelsa vår på et livsviktig område om dere, i samarbeid med andre relevante etater, foretar en grundig gjennomgang av de funn dr. Pall omtaler i sin rapport, og følger opp med adekvate tiltak. Rapporten kan lastes ned som PDF-dokument på nettadresse:

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf

Jeg har selv fått føle på kroppen virkningen av «mikrobølgers» EMF over tid, en opplevelse jeg ikke unner noen…