Styrke helsevesenet i forhold til kompetanse.
Lage rutiner og opplegg som gjør at ME pasienter får regelmessig oppfølging av flere enn fastlegen (Rehabiliterings senter).
Tilbud om helsereiser/behandlingsreiser.