Flere av dagens store helseutfordringer er knyttet til livsstil og levevaner og kan forebygges eller reduseres ved livsstilsendring. Endring er komplisert og tidkrevende.

Ett tema som ofte oversees i denne sammenheng er søvn. En betydelig andel av befolkningen har eller har hatt søvnproblemer. Tjenester og tilbud som jobber med endring hos pasienter, kan ikke unngå eller overse søvn som tema, da søvnproblematikk i de fleste tilfeller vil være til hinder for eller vanskeliggjøre livsstilsendring.

Samtidig er søvn et tema med lite fokus, lite kompetanse og en problematikk det er lett å glemme. Det er ønskelig med større nasjonalt fokus på søvn og søvnproblemer og hvordan det må være en naturlig del av alt endringsarbeid og sykdomsforebyggende arbeid.

Det må tilrettelegges for økt kompetanse i kommunene og spesialisthelsetjenesten, mer informasjon og mer åpenhet.