Takker for denne muligheten.

Veldig viktig for meg, og flere, er den konstante strålingen som øker uten at myndighetene er bevisst at store konsekvenser for helse kan komme om få år. Mener å ha lest at Frankrike er et foregangsland mht bla trådløst nett i skolen. Det finnes også betydelig skepsis til 5G.

Utrolig at 5G, smartmålere mv bare kan innføres uten at befolkningen har noe å si?
Vent med 5 G, gå inn i faktaforskning mht stråling, langsiktige konsekvenser.
Jeg har selv fritak for smartmåler, fra lege. Undrer meg over en kommende ekstrabetaling pga dette, siden dette gjelder min helse.
Jeg er akkurat blitt AFP-pensjonist, mange år som styrer i barnehage. Vet litt om offentlige prosesser, ser ikke alt i svart/hvitt.

Men dette med stråling bekymrer og opprører meg. Vi må faktisk tenke over hvilken verden vi ønsker kommende generasjoner skal oppleve. Dette har dere et stort ansvar for. Lykke til.