En åpenbar utfordring i folkehelsearbeidet i storbyene er å bedre tilgjengeligheten til «lavterskel» mosjonstilbud i form av turgåing og jogging kombinert med naturopplevelser. «Alle» synes å TRO at tilbudet finnes der for alle, men så lenge disse mulighetene IKKE blir trukket fram og promotert er det bare de som vet om mulighetene som benytter seg av det.