Kjære departement

Helsehjelp er et felles menneskelig behov. Til en hver tid oppholder det seg personer i Norge uten oppholdstillatelse. Disse står i dag i stor grad uten tilgang til forebyggende og kurative primærhelsetjenester. Siden mange er marginaliserte og lever i en utsatt situasjon, er et stort problem for den det gjelder, men også et folkehelseproblem da en utsatt gruppe i samfunnet har barrierer for å forebygge eller tidlig behandle psykiske og smittsomme sykdommer. Rett til smittervernhjelp etter forskrift sikrer dessverre ikke tilgang så lenge en må betale eller ikke har fastlege.

Jeg ber derfor at dere gir alle tilgang til forebyggende og kurative primærhelsetjenester i den kommunen de oppholder seg.

Mvh
Frode Eick

Innspill til folkehelsemelding