Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har blant annet uttalt at «en god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen helse», og ønsker innspill som blant annet tar for seg hvilke områder som krever en forsterket innsats.

Vi mener at innvandre helse må ses i sammenheng med både psykisk og fysisk helse, og stortingsmeldingen om folkehelse må ta utgangspunkt i at vi med minoritetsbakgrunn som bor i Norge har en dårlig psykisk og fysisk helse.

Regjeringens melding må, i tillegg til forebyggende tiltak, inkludere helsefremmende tiltak, og på den måten bidra til god helse og økt livsmestring, for alle, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi, funksjonsevne eller lignende. Meldingen må videre være inkluderende og bidra til å fremme mangfold.

Årsmelding 2017