Som fagansvarlig på skoleprosjektet DU ER GOD som ble gjennomført ved Mosjøen Videregående så jeg hvordan pusteøvelser, visualiseringsøvelser og visse former for avstressing, avslapping og meditasjon var til stor nytte for elvene i deres hverdag. Livsmestring som er en naturlig del av UNESCOS 4. læringssøyle som bør inn i skolen både på frivillig basis, som et eget fag og som et verktøy som lærere og rådgivere bør få tilgang til. Jeg kan komme og fortelle om prosjektet. Jeg vil også være tilstede på Fagkonferansen På Tvers 16.9. i år. Vedlegget er mitt «visittkort» til konferansen.

Se de 4 søylene for læring:

  1. Learning to know – Kunnskap og viten
  2. Learning to do – Ferdigheter og praktisk handling
  3. Learning to live together – Fellesskap og sosial kompetanse
  4. Learning to be – Personlighets- og karakterutvikling ( her kommer DU ER GOD inn )