• Hjelmpåbud vil føre til kraftig reduksjon i antall sykkelturer, særlig de korte transportturene til skolen, butikken, på møter, på besøk etc. Da vil folk heller velge bilen.
  • Fordelene med mest mulig sykling er store: Mer mosjon, færre bilulykker, mindre forurensning.
  • Risikoen for hodeskade er høyere i bil enn på sykkel (målt per reisetime). Så man ville redusere hodeskadeantallet mer med å innføre hjempåbud i bil enn på sykkel!
  • Risikoen for hodeskade på sykkel er allerede svært liten. Det er ett dødsfall per 22.000 år med gjennomsnittssykling! Det er ingenting ift alle helsegevinstene.
  • Syklister med hjelm har høyere ulykkesrisiko enn barhodede syklister. Bilene kjører raskere og nærmere forbi hjelmbrukere, og hjelmbrukere tar flere sjanser.
  • Skaderisiko for syklister går ned når antall syklister går opp, fordi bilister tar mer hensyn når syklistene er mange. Dvs at tiltak som senker antall syklister (f.eks hjelmpåbud) er i seg selv farlig for syklistene.