Stråling

Jeg er bekymret for alle typer stråling vi daglig utsettes for – uten å bli spurt.
Det snakkes om «føre var-prinsippet», men i realiteten har vi ikke noe vi skulle ha sagt. Jeg vil ikke ha smartmåler inn i mitt hus, og synes det er helt forkastelig å måtte skaffe seg legeattest/psykologattest for å slippe. – Spesielt når legene ikke ønsker å skrive ut slike attester. Og hvorfor skal jeg «sykeliggjøres»?
Mange jeg snakker med, trodde at de «måtte» skifte måler,- «men jeg likte ikke at de kom, trodde ikke jeg kunne si nei». Det er dette jeg vanligvis hører.
Det er også tydelig at seriøs og uavhengig forskning ikke blir tatt hensyn til, og at man måler feil ting. (Å måle oppheting er ikke nok). Alle bør sette seg inn i Einar Flydals blogg. Her vises til solid faglig forskning, også på dyre-og plantelivet, for ikke å snakke om konsekvensene for våre barn og barnebarn. Det er også grunn til å bekymre seg for nett og mobil i skolen og på arbeidsplassene.
Vær så snill – la oss slippe alt dette!

Sommer/vintertid

Håper det kan bli slutt på at vi må stille klokka to ganger i året.
Ønsker permanent SOMMERTID!
Lysere morgener har vi kun en kort stund etter at vi har stilt klokka om høsten.
Holder vi på sommertid, vil det være litt lysere når vi kommer hjem fra jobb og har fri om ettermiddagen.
Som det er nå, er det stupmørkt både når vi går ut og kommer hjem.
Det vil være et løft for folkehelsa.