Dere burde jobbe med å styrke helsesøstertjenesten For å fremme folkehelsearbeidet. Helsesøstre er de eneste sykepleiere med spesialutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesøstre jobber mye bredere enn kun barn 0-5 og skolehelsetjeneste. De sitter med stor kunnskap studenthelse, om smittevern, flerkulturell  forståelse, miljørettet helsevern og kan således komme med mange gode innspill innen folkehelse. I tillegg er det viktig at andre aktører er med. Så lenge ingen andre virksomheter er lovpålagt å samarbeide med helsesøstertjenesten, blir den fort glemt. I retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten er det sterke anbefalinger og tverrfaglig samarbeid, samtidig som det ikke er gjensidige anbefalinger i samarbeidspartnerenes sine veiledere. Dette svekker posisjonen  til det viktige arbeidet og kunnskapsgrunnlaget helsesøster gjør og kan.

Helsesøstre er i en unik situasjon at de har kjennskap til de fleste barnefamilier og således kan uttale seg godt om lokale forhold og utfordringer.