Dere MÅ sette fokus på den totale strålingen mennesker utsettes for grunnet AMS-målere i norske hjem. Dette på toppen av WIFI stråling i skolebygg og arbeidsplasser, gir en totalbelastning vi i dag ikke kjenner konsekvensene av. Forskningsrapporter bl.a fra Harvard Universitetet viser hvordan mikrobølgestråling (Ams) har en skadelig effekt på cellenivå i menneskekroppen. Hva gjør vi med dette i Norge i dag? Jeg ser ingen føre-var holding hos Norske myndigheter i allefall.