https://www.facebook.com/ingrid.oppeboen/posts/10155639221961767?comment_id=10155639559046767&notif_id=1537832696507396&notif_t=feed_comment

I august i år ble det WIFI forbudt ved lov i alle barnehager og barneskoler i Frankrike, her til lands ligger temaet dødt – og det er svært svært vanskelig å nå igjennom i media. På tross av at dette viktige tema angår oss alle.
I Norge innføres det nå «smarte» strøm målere i alle hjem som kommuniserer trådløst ved hjelp av mikrobølget radiokommunikasjon. Ifølge Statens Strålevern er dette helt uproblematisk. Dette er feil. 2, 5 personer i SS gjør ikke jobben sin og nekter å forholde seg til forskning som stiller deres retningslinjer ( ICNIRP) i et svært dårlig lys. I Norge forholder vi oss i dag til retningslinjer satt i 1998 ( fra ICNIRP ) , som går på oppvarming av vev, og ikke på prosesser på cellenivå som skaper ubalanser i alt biologisk liv – selv ved eksponering av EMF som er langt under dagens grenseverdier her til lands. Dette er sakens kjerne. SS har selv ingen ekspertise på dette feltet, som også kalles ikke – ioniserende stråling.

Jeg har jobbet flere år som viten og helsejournalist i NRKs samfunns og dokumentaravdeling – og kommer gjerne og holder et lettfattelig foredrag ( 30 minutter ) som viser status quo og hovedutfordringene i dette landskapet.

Stoffområdet krever research og dette har undertegnede gjort. Folket har rett til informasjon, og pressen svikter. Dette lider demokratiske prosesser på dette tema under. Journalister i dag har ikke tid nok til å sette seg inn i dette krevende, men svært viktige stoffområdet. Jeg bistår gjerne i denne jungelen av informasjon, slik pressen skulle ha gjort for lengst !

Kontakt meg for foredrag eller lignende. Mobil 99 52 49 31 / ingriidstella@gmail.com / Ingriid Stella Oppebøen