Helse- og omsorgsdepartementet takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene er lagt ut her.

Eldre- og folkehelseministeren inviterte til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding.

Det har kommet inn over 200 innspill fra organisasjoner og nesten like mange fra privatpersoner. Alle innspill blir gjennomgått av departementets medarbeidere. Fristen for slike innspill var 1. oktober 2018.

Nye henvendelser vedrørende folkehelsemeldingen vil bli behandlet på vanlig måte i departementet.
Henvendelser kan sendes til postmottak@hod.dep.no. Merk gjerne henvendelsen med saksnummer 18/3840.