Hei
Jeg vil gjerne uttrykke min store bekymring for helse Norge.
Problemet i helsesektoren er informasjonsflyten til pasientene og kapasiteten til legene våre. Man blir sittende med mange spørsmål man aldri får svar på. Spesielt når det kommer til kosthold virker det som ingen kan eller vil svare på spørsmål. Dette syns jeg er synd da mat er medisin og medisin er mat. Det er mye å ta tak i når det gjelder helsesektoren. Alt fra fastleger til oppfølging etter alvorlig sykdom.
Sider som Nifab.no prøver å informere oss om såkalt supermat med mye vitaminer, antioksidanter og mineraler. Men det virker som de avviser mye av de natur produktene som er listet opp der. Det gjelder og planter og frukter som er viden kjent for sine helsebringende egenskaper. Ofte viser de til forskning som er gjort i utlandet, gjerne i USA. Hvorfor forskes det ikke mer om dette i Norge?
Det kan virke om at når storkapitalen ikke kan tjene penger på naturprodukter så vil de heller ikke forske på naturlige næringskilder. Jeg skjønne at private selskap vil tjene penger på deres egne medisiner, men trenger vi å gjøre det i Norge også?
Hvorfor er det ikke mer opplæring om helse og kosthold i skolen vår. Barna våre burde få litt mer en grunnleggende matlaging. De burde få opplæring i årsakene til de sykdommene som oppstår i samfunnet i dag. Spesielt når det gjelder kreft og årsakene til disse.
Det forskes mye på tilsetningsstoffer i maten vår og at disse kan være årsaken til mange sykdommer i samfunnet vårt. Det viser seg også at giftstoffer i vårt daglige liv har store påvirkninger på vår helse. Ved at barna kan lære seg å unngå å få livsstilssykdommer vil dette også løse mange at kapasitets problemene i helsesektoren vår. Kunnskap som dette bør også komme ut til hele Norges befolkning.
En anen stor sak som med stor sannsynlighet påvirker helsen til befolkningen i Norge er stråling.
Denne usynlige faren som vi blir påvirket av overalt i samfunnet vårt. Det popper opp mobilantenner med 4G, 5G, AMS målere, mikrobølgeovner, induksjonsovner, trådløse i alle hus og hjem, skole og offentlige plasser, det kan virke som vi skal bli grillet overalt hvor vi går. Hvorfor har ikke vi i Norge strengere lover for bruk av apparater som avgir stråling? Det finnes ikke et land i verden som har høyere strålegrenser enn vi i Norge. Det virket som Statens strålevern er satt ut på anbud til de som byr høyest. Jeg forstår de gjør sitt beste, men når de ikke har den kunnskapen og tekniske kompetansen som kreves i moderne samfunn og må derfor gå ut til private organisasjoner og selskap for å hente denne kunnskapen. Hvordan kan vi da være sikker på at disse organisasjonene ikke er ute etter mest mulig profitt og denne profitten kommer kanskje ikke fra de som faktisk kjøper tjenesten deres? Det viser gang på gang at helsen til andre blir nedprioritert når store selskap står i fare for å miste store fortjenestemuligheter. Jeg ser at det er flere og flere rundt meg som blir overfølsom for stråling fra AMS måler, Wifi og mobiler. Det kan ikke være riktig at dette skal kunne pågå uten at noen reagerer. Er det virkelig ingen som tar hensyn til den forskningen som er gjort om langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt. Man begynner virkelig å lure på om det er noen som forhindrer at denne informasjonen kommer til strålevernet i Norge. Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv. På alle disse områdene er skadevirkningene nå for lengst godt nok påvist til å berettige føre-var-tiltak.
Vær så snill, noen må våkne opp snart og ta ansvar for å stoppe denne galskapen.
Hvilken fremtid er det vi bygger for våre barn?