Folkehelsemeldingen må ta for seg menneskeskapt ikke-ioniserende stråling som skadelig miljøfaktor langt under grenseverdiene på grunnlag av Europaem Guidelines 2016, IARCs kreftklassifikasjoner, «Late lessons from early warnings» (EEA) og Bioinitiative report.

Europarådets resolusjon 1815 fra 2011 må følges opp i likhet med International EMF Scientist Appeal, 5G-appellen og Reykjavikappellen om wifi i skolen.

Det vises til alle publiserte forskningsartikler fra Martin Pall fra 2013 – 2018