Har et sterkt ønske om at vi som er el-sensitive blir lyttet til. Vi er kraftig eksponert med wi-fi omtrent overalt hvor vi er, 4G nett (som mulig og enda verre kan ende opp som 5G) og nå AMS målere som burde vært kablet, men som blir installert trådløse i alle hjem (mikrobølget stråling). Har reagert kraftig på sistnevnte. Tror ingen mennesker tåler den eksponeringen som nå skjer, men det er ulikt hvilke mengder vi tåler. Dette er en usynlig helseskade som bør komme på agendaen og gjøres noe med. Utviklingen har gått «for langt» og i ubalanse.