Begynnelse 90-tallet var jeg involvert i introduksjon av GSM nettverket i Europa via Philips.
Etter jeg fikk hjerneskade på grunn av intensivt bruk av GSM på min høyre øre ble jeg våknet og har sluttet med bruk og salg av trådløse produkter. Jeg har kjøpt måleutstyr og begynt undersøkelser till alle form av trådløse signaler og informerer mennesker i min område om fare.
Lykkelig kommer mer og mer myndigheter på verden hvem være overbevist om fare av trådløse stråling som GSM, smartmålere, 5G osv. Eksempler er Østerrike og spesiell Salgsburg!!
Dessverre har individuelle personer bare mulighet å begrense bruk av GSM og andere trådløse sendere. De har ingen mulighet å forekomme at de blir bestrålt av andre kilder fra Telecom systemer og mer.
Også planter og dyr blir skadet av denne strålingen, men de kan dessverre ikke fortelle oss hva de føler, vi kan bare se resultater hvis vi vil se dette! Personlig eksempel: vi har dårlig GSM signal hjemme (lykkelig), jeg har sett mobiltelefon på en bestemt plass mot ytterveggen, I veggen var allerede årene en bikube, flere monader etter jeg har sett GSM på denne plass var alle biene død!
Det er ikke bare at mennesker må kunne ta beslutninger om bruk av trådløse produkter i sin direkte omgivelse, som Wifi, Blåtann, DECT, GSM og smartmalerne, men også har en viktig stimme i bruk av trådløse sendere I sin område.
Vennlig hilsen, Johan Wirtz