Smart målere, og annen elektronikk, og vår helse.

Her kort beskrevet hva problematikken går ut på:

Bakgrunns fakta.

Albert Einstein sier: EVERY THING IS VIBRATIONS. Det vil si at alt er frekvenser.

Nikola Tesla sier   : IF YOU WANT TO FIND THE SECRET OF THE UNIVERSE,             THINK IN TERMS OF ENERGY, FREQUENCY AND VIBRATIONS.

  1. Sedlak sier       : EVERY DIODE OR TRANSISTOR WILL PRODUCE A VERRY-VERRY WEEK LASER SIGNAL WHICH CAN AFFECT OUR SELLS.

All energi/frekvenser som vi trenger for for vår eksistens flyter mellom solen og jorden. Punktvis kan dette beskrives slik.

Vår kropp kan beskrives som et kjemisk bad, og den viktiske jordenergien/frekvensen som får badet/elektrolysen til å fungere er Schumann frekvensen som er på kun 7,83 perioder, den kalles også

Det kjemiske badet er oss selv og forøvrig alt liv.

Når det kjemiske badet er rent og frekvensene som skal få det kjemiske badet til å virke er ren, har kroppen vår det bra.

Når det kjemiske badet er urent og frekvensene er rene, har kroppen vår det ikke bra.

Når det kjemiske badet er rent og frekvensene er urene, har kroppen vår det ikke bra.

Når det kjemiske badet er urent og frekvensene er urene, har kroppen vår det ikke bra.

Elektronisk støy blandes/moduleres med jordenergiene som da blir urene og gir helseproblemer. Avhengig av graden av forurensning, det være seg i kroppen eller frekvensene forårsaker da graden av helseproblemer.

Den støyen som Sedlak viser til kan kan være direkte fra elektronisk utstyr eller transportert via en bærefrekvens som i et vanlig radiosignal.