Hei,
Jeg tenkte legge inn en annen syn på saken som jeg til nå ikke sett i debatten vedr nytt strømregime med smarte målere og effekttariffprising.

Det tales høyt om at strømregningen skal kunne bli billigere hvis man tilpasser sitt forbruk til tiden der strømmen er rimeligere (1), alternativt investerer i utstyr som gjør ens bolig smart og automatisk og som tilpasser strømforbruket til tider med rimeligere strøm (2).

1. Skal norske innbyggere sitte på nett og i realtid følge med hvordan strømpriser fluktuerer i løpet av døgnet? Dette kommer lede til en absurd forhøyd stressnivå hos de fleste innbyggere som skal måtte administrere denne nye hverdagen, særlig da de som er minst bemidlede fra før av som kanskje ikke har mulighet å betale for seg ved for høye priser.
2. Å gjøre om en bolig til et «smarthus» er ingen billig oppgave. Folk flest kommer ikke ha råd til dette og igjen særlig de med minst midler fra før av kommer virkelig ikke har råd til dette. Dette bygger altså videre på punkt 1, mer stress til de minst bemidlede som ikke har råd og mulighet til å ha et normalt liv uten å måtte tenke døgnet rundt på sitt strømforbruk.

De godt bemidlede klarer seg enkelt gjennom punkt 1 og 2.