Innkluderende arbeidsliv

Norge har ikke råd til å fortsette å sette flere og flere mennesker på 100% trygd eller stønader. Heller ikke til å ha en psykiatri som gjør folk mer syke enn friske.

Vi må få et mer inkluderende samfunn. Alle er ikke A-4 mennesker. Det er så mange i dag, som har masse gaver og talenter, som de ikke får brukt.

Jeg kommer igjen med min favorittsetning gjennom å ha truffet folk som sliter gjennom mange år: «Det disse menneskene trenger er masse kjærlighet og forståelse samtidig med at det stilles krav til dem». Mitt inntrykk er at de blir behandlet som babyer samtidig med at det forventes at de skal klare livet selv. Tenk over den setningen! Jeg tror på hjelp til selvhjelp. Hver enkelt må ta ansvar for sitt eget liv i den grad vedkommende på det nåværende tidspunkt er i stand til det. Dette må skje ved støtte og forståelse.

I psykiatrien må det skje en endring raskt. Jeg klarer ikke se flere mennesker bli ødelagt.

Jeg anbefaler alle å se filmen om makt og avmakt i psykiatrien. Ny film som er laget av en filmskaper som har vært pårørende til en bror gjennom flere år. Meget sterk film.

Fritak fra smart strømmåler/gebyr

Det er helt horribelt at man nå skal pålegges et årlig avlesningsgebyr på 2125 kr for å beholde sin gamle strømmåler når man har fått legeerklæring. Det er mange penger for en minstepensjonist som meg.

Jeg ber Helse-og omsorgsdepartementet å stoppe innføring av dette gebyret.
Det haster.

Jeg synes det er helt horribelt at det nå skal innføres gebyr for å beholde sin gamle strømmåler. Jeg har legeerklæring og 2125 kr er mange penger for en minstepensjonist.
Vennligst stopp dette gebyret. Det haster.

Hilsen
Jorunn Holtan