Det er en skandale det som skjer nå i Norges land med innføringen av de nye trådløse strømmålerne AMS også kalt smartmåler. Det er så mange mennesker som får forverret sin helse og blir syke av strålingen fra disse strømmålerne. Mange mennesker melder i fra om at etter at de fikk ny strømmåler installert i huset sitt så ble de syke. Det er flere grupper på FB (Facebook) med nå til sammen over 20000 medlemmer og sterkt voksende som er opprettet fordi folk er skeptiske til de nye strømmålerne og det er veldig mange mennesker i disse FB-gruppene som melder i fra om at de er sikre på at smartmåleren har gjort dem syk(ere).

Statens strålevern har beviselig ikke tatt opp til vurdering all den forskning som tydelig viser til helseskader pga. slik stråling som kommer fra smartmålere. Seriøse forskere i mange land rundt i verden har kommet frem til en rekke skadevirkninger av stråling som fra smartmålere, wifi , 5G , mobilmaster, diverse trådløs teknologi og diverse EMF (Elektromagnetiske felt).

Her er en link til en kildesamling av forskning som viser til skader/sykdom pga. eksponering fra hverdagens trådløse teknologi som for eksempel smartmålere.https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

Denne kildesamlingen er satt sammen av Ingrid Wreden Kåss og Sissel Halmøy sivilingeniør i kybenetikk. Bare en liten brøkdel av denne kildesamlingen burde vært nok for Statens strålevern og Helse- og omsorgsdepartementet til å forby trådløse smartmålere, 5G og wifi i skolen. I stedet for trådløst bør dataoverføring skje kablet. Kablet dataoverføring fjerner helserisikoen ved trådløs stråling. Kablet dataoverføring har dessuten en rekke tekniske fordeler som man ikke behøver nevne her.

Frankrike for eksempel har innført forbud mot wifi og mobiler i skolen.

Forskning som ikke er finansiert av bransjen finner helseskader fra hverdagens trådløse teknologi i 60 – 80% av tilfellene. Kan her vise til bloggen til pensjonert forsker og høyskolelektor i telematikk Einar Flydal publisert dato 13.09.18. Einar Flydal har jobbet med slik trådløs teknologi i store deler av sitt yrkesaktive liv og er det noen man burde høre på, på dette området så er det han. Einar Flydal sitter på atskillig mer kompetanse på dette området enn Statens strålevern som på området ikke-ioniserende stråling virker kun å ha satset på å inneha ansatte med tilnærmet kontorfunksjonærnivå.

Dette er viktig. Det er den norske befolkning sin helse det er snakk om. Man kan bare spekulere i hvor mange som blir sykere av stråling fra smartmålere uten at de er klar over at det er trådløs teknologi som smartmålere som gjør dem sykere. Kanskje vil det på det nåværende tidspunkt være 99% av befolkningen som er i denne kategorien og som da er uvitende om de helsefarer smartmålere kan innebære.

Kopi av en kommentar fra undertegnede på Statens strålevern sin FB-side:

«Når det gjelder helseskader fra stråling som ams så er det typisk at den eksponerte personen ikke merker noe over kort eller lang tid, men så kommer helseplagene for fullt. Husk bl.a. at disse frekvensene som brukes til informasjonsteknologi jo har nettopp den egenskapen at de kan sende info til en mottaker og endre på mikrofysiske forhold hos mottakeren. Og når man samtidig tenker på alle de ulike mikroskopiske forhold for eksempel i den menneskelige celle som innebærer en tilstand av bestemte elektromagnetiske krefter mellom alle ulike molekyler og cellekomponenter for at disse cellekomponentene og molekylene skal få utføre sin naturlige oppgave og mennesket skal holde seg friskt, og herunder hva denne ikke-ioniserende elektromagnetiske kommunikasjonsteknologien kan medføre av forstyrrelser i disse elektromagnetiske forhold på molekyl- og celleplannivået. Så har vi dette med at EMF med ulike frekvenser og fra ulike kilder kan blandes og skape nye frekvenser som kan virke helseskadelige. Dette siste er meget vanskelig å måle med måleinstrumenter. med tanke på feltstyrke og agerende frekvens. » Sitat slutt.

Norske strømkunder må selv få velge om de skal ha en smartmåler med eller uten kommunikasjonsmodul. Eller eventuelt beholde si gamle analoge strømmåler.

Hilsen Jostein Eliassen, utdannet sivilingeniør med tilleggsfag.