Flott tiltak fra eldre – og folkehelseministeren. Jeg skriver gjerne mine tanker og meninger . Jeg reagerer på hvorfor Norge (statens strålevern) har bestemt at befolknin gen , kan tåle høyere stråleverdier fra disse nye smartmålerne enn folk i andre europeriske, land som vi ellers liker å samordne oss med. Det hevdes nå at NKOM som har målt strålingen fra disse smartmålerne har brukt feil instrument. Derfor er stråleverdiene også feil. Jeg henviser til en av de meget seriøse artikler, som er publisert av Einar Flydal.
Hvem tar ansvaret for vår helse i denne sak? Vår grunnlovsparagraf «112» føre var prinsippet, som er en rettighetsbestemmelse, som blant annet » garanterer den enkelte et miljø som sikrer helsen». Er den brukt i denne sak ? Dette handler om folkehelsen !
Håper du som folkehelseminister vil se med alvor på denne saken med smartmålerne. Alt for mange har alt fått problemer slik de virker og blir montert i dag. Håper at demokratiet også gjelder i denne saken. En god setning fra deg er:» En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen helse.»
Kan en la være å ha en mening om denne «saken» og samtidig være blant dem som som skal bestemme hva vi skal ha i våre hjem?
Ingen myndighetspersoner har hittil villet ta dette på alvor.

Med vennlig hilsen Kari Haugsdal