For lett å ta fra pårørende vergemålet for sine barn som har en funksjonsnedsettelse. For lett å ta fra de samtykkekompetansen.Dette gavner ikke de og familien. Vi må betale advokat og det koster mye penger. Deres menneskerettigheter er dårlige.