Hei
Jeg er bekymret for den økende elektromagnetiske strålingen vi blir utsatt for i Norge. Det virker ikke som om myndighetene har noen motforestillinger mot økt bruk av digitale løsninger, tvert imot så har det norske folk blitt påtvunget AMS-målere og Dabradioer. I følge Folkets Strålevern kommer det forskningsrapporter fra mange land som viser at man bør ha en førevarholdningi forhold til strålefare, spesielt når det gjelder bruk av mobiltelefon, men hvor er norske myndigheter?
Mitt håp er at du tar tak i denne omfattende problemstillingen

Mvh Karin Augusta Eckberg