Hei,
Som ganske belest person har jeg satt meg inn i mye som omhandler stråling fra alle trådeløse apparater vi omgir oss med. Spesielt mine 3 barn og deres daglige møter med strålingseksponering over tid, er noe jeg ønsker at Helse og omsorgsdepartetmentet setter fokus på.

Det er kommet så mye og så raskt at vi egentlig ikke kan si noe om langtidsskadene ennå. Derfor hadde det vært fint om våre myndigheter kunne satt mer fokus på det, og ikke bare godtatt de statiske grenseverdiene for akutt oppvarming som Strålevernet opererer med.

Eksponering fra Wifi, mobil, radio, smarte dingser etc, er noe som burde være svært interessant å vite mer om, og hvordan vi kan skjerme våre små i størst mulig grad. Det er to aspekter angående langtidsvirkning fra strålingen jeg tenker på:
1. Samfunnsøkonomisk – går vi på en stor smell om mange år når mange blir syke som et resultat av stråling i hverdagen?
2. Den enkelte person sin skjebne – blir liv unødvendig ødelagt eller satt på vent, og kunne det vært unngått?

Jeg etterlyser en mer føre-var holdning, hvor vi heller kan øke bruken og friskmelde strålingskilder, fremfor å måtte minske bruken etterhvert som skadene oppstår. Med både 5G og annen fremadstormende teknologi er det rett og slett skremmende å ikke vite med sikkerhet at vi ikke tar skade av dette, og at teknologien presses på oss i alle sammenhenger. Feks Strålefri skole og arbeidsplasser, hvor barn og voksne befinner seg store deler av tiden burde være et tema.

Takk