Folkehelseministeren bør gjør en grundig utredning av hvordan kappløpet for å «digitalisere» samfunnet påvirker folkehelsen. Særlig bør ministeren se på hvordan barns utvikling og psykiske helse påvirkes av økende skjermbruk og konstant mikrobølgestråling i barneskolen.