Synest desse felta er viktige å styrke og få meir kunnskap om:

  • Psykisk helse i skulen. Lær dei unge å forstå kropp og sinn og gjer dei styrka til å gå ut i verda.
  • Kosthold i skulen. Mat og helse-faget kan gi enda meir kunnskap om kva som er et godt kosthold. Dei statlege råda bør endrast.
  • Kosthold for alle. Den meninge mann i gata treng info om kva kostholdet gjer med kropp, hormoner og psyke. Dette er det altfor lite vekt på idagens samfunn.
  • Stråling. Er uroa over at en kan tillate så mykje stråling i heimen til folk jmfr dei nye straumboksene. Kan ikkje forstå at dette er bra for dei unge som veks opp med dette. Kva er dei langsiktige konsekvensane? Tør vi vente på dei? Kva stråleniva har vi iforhold til andre land?
  • ME/utmattelsessyndrom. Kvifor er så mange unge ramma??

Håper at de kan sjå nærare på desse punkta .