Høringsinspill Folkehelsemelding sept 2018 (L)(1369192)