«I henhold til mitt synspunkt er det svært positivt og selvfølgelig at «livsmestring og folkehelse» blir en tverrfaglig tematikk i skolen. Det er imidlertid problematisk at en såpass omfattende tematikk skal integreres i skolen kun som et tverrfaglig tema. [….] For eksempel kan man ikke anta at alle faglærere opplever at de har kompetanse til, er egnet til eller ønsker å undervise i temaer knyttet til folkehelse og livsmestring (Anne Torhild Klomsten , 2018, Mediepedagogikk og mediekompetanse kap.13 Psykisk helse og livsmestring i skolen)

Jeg mener at vi bør få et mer tverrfaglig samarbeid i livsmestringsfagene. Det er viktig for elevene at skolen har kompetente lærere og jeg mener det er like viktig at elevene har kompetente livsmestringsveiledere!

Jeg tenker at et team bør opprettes i skolen som skal ivareta dette faget. Et team sammensatt av for eksempel helsesøster, sosiallærer, sosionom, sosialpedagog, psykolog, miljøarbeider, vernepleier og coach som veileder i det daglige og underviser i disse fagene. Jeg er utdannet ingeniør, og senere Coach, for selv å mestre livet, og nå studerer jeg sosialpedagogikk. Jeg har jobbet i skolen siden 2010 og ser virkelig behovet for dette faget og ikke minst at vi trenger flere med denne faglige kompetansen i skolen. Ikke legg dette faget til lærere som ønsker å undervise i matematikk og norsk og som føler at de blir pålagt også dette faget.

Jeg tror at for at vi skal møte utfordringene med mobbing, utenforskap, psykisk uhelse, så er det den brede kompetansen på dette området skolen må satse på. Har du det ikke godt, lærer du ikke godt. God selvfølelse og gode kognitive redskaper er grunnmuren for læring og godt samspill med andre. Dette skaper mestring og følelsen av å være god nok, som igjen fører til at færre dropper ut av skolen og blir dugelige samfunnsborgere og arbeidstakere. Til dette trenger vi engasjerte og kompetente veiledere. Vi har ikke råd til å vente med dette! Invester i skolen og sats tverrfaglig! Det vil vi få mangedobbelt tilbake i form at frisk og god arbeidskraft og et godt samfunn der vi bryr oss om hverandre.

Med vennlig engasjert hilsen

Nina M. Tandberg