Jeg mangler ord for det sviket jeg føler at myndighetene og Statens Strålevern utsetter oss for.
Jeg er egentlig frisk, men kan ikke lenger ferdes i det offentlige rom uten å bli dårlig. Ikke gå i butikken, til posten, ikke ta toget, ta bussen, sitte på legekontoret. Og nå kan jeg ikke lenger besøke venner eller familie uten å bli syk. Jeg kan ikke lenger slappe av i hagen. I praksis dere gitt meg husarrest, uten lov og dom.
Jeg og de andre som er EHS eksisterer ikke for dere, legene har ingen diagnose de kan putte på oss, så ingen statestikk finnes, sannsyneligvis er vi flere enn de er rullestolbrukere i landet, men vi er rettsløse.
Det er ønske tenkning at EHS kunne bli friske av kognitiv terapi. Det er en effektiv måte å stemple oss på, gjøre at vi ikke kan be om å bli tatt hensyn til, på bussen, i køen på butikken, hos venner og slekt.
Straffen for forbrytelser i vikingetiden var å bli lyst fredløse, man ble utstøtt, det var den værste straffen. Det er det dere gjør mot oss som ikke tåler strålingen dere tillater å fylle hver hvert luftrom. Vi blir slått i bakken gang på gang, „spyd“ gjennom hodet, brennende hud, hjerte som løper løpsk, hode som sprenges, tanker som sløres. Ingen hensyn selvfølgelig. Vi må flykte.
Hva sa de på radioen “humanitær stormakt“ spar oss for store ord. Håpet ligger i at vi er et lite land, at styrende forstår at det ikke bare gjelder å hjelpe noen få, men at det handler om vår alles fremtid.
På et vis er det ikke rart at en slik enorm stor industri som trådløsindustrien er, har lyktes i å sette premissene for grenseverdiene og forståelsen av stråling. I USA har de ‘kjøpt‘ plassene i FCC og folket kjemper en hard kamp, i Frankrike tenker de selvstendig og myndighetene beskytter barna, mens Statens Strålevern påsto senest i forrige uke at “Den samlede forskningen ikke finner helseskade.“ Hvordan er det mulig? Jeg tror ikke de eller dere er korrupte. Men hvordan kan myndighetene som skulle beskyttet oss være så blinde? Svikte så totalt?
ICNIRP er mestere i å formidle løgner uten å juge. Men våre myndigheter skulle jo ha intelligens og klarsyn til å ikke la seg forlede. Skulle dere ikke våkne opp når rundt 200 internationale kapasiteter på feltet, medisinere, vitenskapsmenn og kvinner roper varsko, sender en appell og bønnfaller dere om å våkne og ta ansvar? (Scientist appeal 2017) En ting er oss som er blitt så dårlige at vi må flykte, men så er det dessverre slik at det ikke bare er de som er EHS, de som har identifiser sammenhengen mellom eksponering og symptomer, som blir dårlige.
Noen utklipp fra Norske aviser i år;
2010 -2016 økning i salg av antideprisiva 85%
2012 – 2017 jenter 15-17 år økning i depresjon 60%
2007 – 2017 unge 15-19 år økning i migrenemedisin 66%
2007 -2017 dobling av par som fikk hjelp til kunstig befruktning, bare halvparten førte til barn.
Det fremstår som mysteriøst, men for disse 200+ forskere og leger er dette forventet utifra kunnskapen man har vedrørende effekten av stråling. Og forventningen er at om noe ikke skjer vil det bli mye mye værre.
De har aldri opplevd strålefrie omgivelser, de kan ikke vite, de kan ikke komme unna. Ikke svikt de unge og barna!

Hvordan vet jeg at jeg er EHS?
På 1990 tallet opplevde jeg noe ubehag forran kopimaskinen på jobben, også forran datamaskinen, men ikke verre enn at det gikk. Etter noen år med vannseng, oppdaget jeg at jeg sov bedre om om jeg dro ut kontakten før jeg la meg for natta.
Senere kjøpte jeg kjøpte en powerbook og brukte den uten problemer i ca 6 måneder, da begynte jeg å merke ubehag etter noen timers bruk. Etter et år kunne jeg kun sitte forran den i ca 5 minutter, da var det ikke et ubehag, men som om jeg var slått i hodet med en planke. Nå sitter jeg 4 meter unna maskin og bruker videoprosjektor og jeg kan sitte ca 30 minutter før jeg blir sløv og tett i hodet.
Ellers klarte jeg meg bra inntil 3G kom. Jeg kom hjem etter ferie og ble rar i hodet, jeg ringte å sjekket med Telenor og Netcom som var da og spurte om det var noen endringer i dekningen . De kunne fortelle at 3G var kommet opp.
Så kom WiFi. Jeg var på barnedåp som ble holdt privat i et hjem, pluttselig ble jeg så dårlig at jeg tenkte at nå går hodet mitt i stykker, noen må kjøre meg til sykehuset. Jeg snudde meg og oppdaget at 1 meter fra meg stod en datamaskin og skypet dåpen til en slekting som var forhindret fra å komme. Jeg klarte å komme meg opp og gikk til den andre enden av lokalet og det værste gikk over.
Så hva gjør man om du er på en buss og naboen begynner å snakke i telefon? Du kan ikke kjøre buss, uten stor risiko. Det er ingen strålefrie soner på tog, buss, fly, køer i butikker, benker i parker, på teateret.
Når det er mye stråling f.eks på konsert med mange med mobil, kan reaksjonen komme umiddelbart som stikkende “spyd“ gjennom hodet.
Til og med fjelltopper og kysten er nå teppedekket, med 4G dekning.
Jeg stod alene på en bussholdeplass, bilen virket ikke, ble pluttselig veldig svimmel, måtte støtte meg. Snudde meg og oppdaget at en mann som var kommet som akkuratt hadde ringt opp en person. Da var det bare å begynne å gå istedet.
Så kom 4G, med 4G fikk jeg problemer med hjertet og har hatt det siden. Det er bedre når jeg ikke er eksponert, dvs inne i mitt hjem som jeg har skjermet som best jeg kunne.
Så kom smartmetere/AMSmålere. Jeg var på hytta visste ikke at det var installert, ble så rar i hodet, på en annen måte en før. Dagen etter oppdaget jeg AMS måleren.
Jeg var på en hytte med veldig lite stråling i 8 uker i sommer, i løpet av den tiden ble jeg nesten bra. Da jeg kom tilbake dro jeg på besøk til naboene var der ca 2-3 timer, tenkte jeg skulle tåle både wifi og AMSmålere en stund, men våknet på natten med ‘strålehode‘ dvs truende vondt i hodet det tok ca 10 dager før jeg kom meg nogenlunde, men nå er hodet kronisk ikke bra.
Jeg unngår jo ikke stråling slik jeg bor, selv om jeg har skjermet det jeg kan. Jeg må gå på butikken, jeg ut på tur og få frisk luft, AMSmålerne er jo beregnet for å gå igjennom vegger og alle naboene har det.
Dette går ikke, etter 4G, wifi og AMS har det blitt for mye, jeg flykter.
Jeg opplever det svært dramatisk å bli drevet bort fra mitt hjem og mitt land. Jeg er ikke den eneste, dette skjer og det er helt usynelig for omgivelsene, jeg forsvinner bare.
Vær snill å les disse tre vedleggene. Det gjelder ikke bare meg, det gjelder barna, det gjelder at velferdsamfunnet ikke skal knele av strålekonsekvensene, at ikke befolkningens hjerner, hjerter og forplantingsevne skal svikte i for stor grad. At ikke for mange skal bukke under av utmattelse og kreft. I forskingen ser man at stråling kan medføre alle disse skadene, tilstandene og sykdommene.
Skylapper, uviljen mot å erkjenne hva som faktisk skjer, Wide Eyes Shut, de våte drømmene om det trådløse eventyret er så gjennom gripende. Jeg er redd, jeg er redd vi stormer som lemmen rett frem over stupet. At folket, politikerne, myndighetene, dere ikke vil se at det trådløse løpet ikke er bærekraftig, at det ødelegger ikke bare oss menneskene, men også insekter, dyr, trær og planter, vårt livsgrunnlag.
Etter hvert som kunnskapen er så sterk og overveldene, blir det kanskje enda vanskeligere å erkjenne for dere som er ansvarlige. Jeg håper dere orker!
Takk for at dere åpnet for å høre fra oss.
Takk for at du tok deg tid til å lese mitt hjertesukk Jeg har et håp om at vi evner å velge vår framtid, at vi ikke tror vi må følge storkapitalen, at vi kan lytte til hva folk vil, lytte til hva forskningen faktisk viser og bygge et samfunn som omfavner livet, ikke undergraver det.
Jeg er nede i knestående og ikke vet om jeg klarer å komme meg vekk og ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Inntil man har klart å gjøre en vesentlig endring i samfunnnet, trenger vi hvite soner/ strålefrie soner, der vi kan investere i et sted å bo, i trygghet om at det ikke kommer antenner eller naboer med wifi, smarthus eller mobiler. Kobbernettet må ikke legges ned. Når man først er blitt EHS tåler mange heller ikke vanlig strøm, internettelefon er derfor ikke så bra.
Vedlegg
1) Scientist 5G Appeal 2017
2) Professor Golomb, MD, PhD University of California, Appell verdørende utrulling av 5G (California SB649)
3) Professor Emeritus Martin Pall PhD Biochemistry and Basic Medical Sciences Grundig og meget god gjennomgang av uavhengig forsking.

Vennlig hilsen Kristin Hauksdottir