Retten til BPA bør lovfestes også ved lavere timebehov enn 25 timer i uka. Og dette må ut fra kommunebudsjettet og inn i for eksempel nav. Ordningen fungerer ikke nå siden kommuneøkonomi avgjør om man får riktig hjelp eller ikke og det er store forskjeller fra kommune til kommune.

Jeg bor i en vanskelig kommune og blir bare sykere og mer presset mens jeg venter på at Fylkesmannen skal se på saken på nyåret. Og gir han meg ikke medhold er det å begynne på nytt med en kommune som konsekvent melder om utvidet saksbehandlingstid. Man skal vel ikke rekke å bli pleietrengende eller dø mens man venter på hjelp?

Noe annet som er viktig er hvem som skal ta blodprøver av personer som er kronisk syke og for syke til å dra til legen. Her gjør ingen det, er man for syk til lege så trenger man ikke legehjelp er tydeligvis den vanvittige konklusjonen. Resultatet for min del er at infeksjoner ikke oppdages før det er kritisk, blodsukker og diabetes holder ingen kontroll med og stoffskiftet mitt som ikke er bra på prøvene tatt sist blir verken utredet eller behandlet.

Sånn skal vel ikke verdens beste helsevesen holde på?