Stadig flere opplever ubehag og forringet helse på grunn av stråling. Hvorfor har Norge høyere grenser for tillatt stråling enn andre land?
Hvorfor er vi ikke føre var, slik som f.eks. Frankrike?
Hvorfor tvinges alle til å innstallere AMS målere før en har utredet hva det faktisk kan gjøre med helsa til folk?
Hvorfor skal vi absolutt ha wifi- og bluetoothteknologi i alle klasserom og barnehager (og alle andre offentlige rom)?

Jeg er veldig bekymret for hvordan dette skal gå, spesielt for de minste blant oss. Hvorfor har vi ikke tid til å finne ut av konsekvenset før vi ruller det ut? Er profitt viktigere enn livskvalitetog helse?