Bakgrunnen for meldingen er min bekymring for den oppvoksende befolkning og deres oppvekstvillkår. Jeg er lege og brenner for forebygging, har tre barn (som er ferdig med barnehage), snart ferdig psykiater med mye erfaring også fra arbeid på barneavdeling og barnepsykiatrisk avdeling.

Jeg mener:
Tidlig innsats gir enorme ringvirkninger. Sats på barnehagene. Barnehagens kosthold bør prioriteres og øremerkes med midler. Det bør ligge en gevinst i å være en barnehage som legger til rette for sunt og godt kosthold der barna deler måltider og er med på å lage dette. Det er vanskelig å jobbe med relasjoner og følelsesregulering dersom ikke kostholdet er godt i utgangspunktet.
Det er ikke common sense for befolkningen hva et godt kosthold er. Overvekt er et stort problem, og øker. Det samme gjør psykiske lidelser. Kosthold og samspill forebygger sykdommer av somatisk og psykisk art.

Mange barn har ikke et hjem de får et godt kosthold, spiser middag eller grønnsaker. Det er enorme forskjeller på barn og deres kosthold i de ulike samfunnsklassene, og skillet ser ut til å øke. De kommunale barnehagene er presset på pris, og dette medfører at de reduserer på felles mat. Dette er helt forferdelig i et folkehelseperspektiv. Det å lage mat sammen, se hvor maten kommer fra, dele et måltid og samtidig få i seg gode råvarer er uvurderlig for å vokse opp. Som lege er jeg bekymret for den fysiske og psykiske helsen til barn som vokser opp i dag. Jeg har personlig erfaring i tillegg til min profesjonelle erfaring med å ha barn i ulike barnehager med ulikt fokus, og det er enorm forskjell på barnehager som har fokus på sunne matvaner og som lager maten i barnehagen sammen med barna kontra de barnehagene der hver og en har med sin mat. Det er skremmende hvor rolige, samstemte, tolerante og inkluderende barn er når de deltar i matsituasjoner sammen. Dette legger grunnlag for også å være tolerant på andre områder i livet. Samfunnet vårt er mer og mer individualisert. Mennesket er et flokkdyr, og det er uvurderlig for vår helse at vi tar noen grep som er riktige for den kommende generasjonen.