Folkehelsen for minstepensjonister er avhengig av at de har de økonomiske rammene som gjør det mulig å holde seg frisk.

Gjeldende pensjonsordninger må endres.

Prosentdelen av minstepensjonister som er kvinner øker fra dag til dag pga gjeldende pensjonsordninger.

Minstepensjonistene har for lite penger til nødvendige utgifter som medisiner, lege, tannlege og diverse behandlinger som kan holde dem friske i hverdagen.

Dette kan ikke avhjelpes av frivillige ordninger – her må lovverk forandres.

Mvh Berit Ås, professor emerita
Tidligere stortingsrepresentant og leder av SV