Hei
Først og fremst vil jeg understreke at jeg på ingen måte er imot utvikling eller teknologi. Ei heller har jeg noensinne vært spesielt alternativ eller ønsker at samfunnet skal gå tilbake til svinnende tid på noen som helst måte.

Imidlertid er jeg bekymret for den stadig økende bruken av trådløst nettverk i samfunnet. Samt skjermbruk for barn.
Vi ser i dag at barn bruker mye tid foran skjerm. Hjemme kan vi regulere dette til en viss grad, selv om det er vanskeligere enn noen gang, da ‘alle’ andre får lov.
Desverre ser det ut til bruken også øker på skolen. Med økt pc-bruk og IPad blir tiden foran ‘blåskjermene’, ofte flere timer om dagen. På min sønns skole ser de i tillegg på NRK super mens de spiser. På en møte får aldri hodet hvile. Ethvert lite øyeblikk skal fylles med skjerm og aktivitet. Noe vi ser hjemme også.
Langtidsvirkningene ved dette vet vi svært lite om, da båre barn er prøveklutene.
Jeg savner en bred debatt om dette, mer opplysning om hva som skjer, hva slags forskning som er gjort osv.
For meg som forelder er det frustrerende å se at barna påtvinges dette, uten innvirkning eller innspill fra foreldre.

Vi opplever i dag et stadig økende trådløst samfunn. Igjen, som ned ungene våre, vet vi lite om konsekvensene. 5G er på vei, Smartmålere installeres.
Jeg vet lite om konsekvensene av dette, men min bekymring er at dette er gambling med helsa vår. Noe vi vet lite om.
Jeg har ikke vært el-sensitiv, vært motstander av trådløse ting i hjemmet, hysterisk vedr mobiltelefon eller i det hele tatt negativ.
Imidlertid har jeg opplevd store negative konsekvenser etter at vi fikk Smart måler i huset.
Kronisk hodepine og øresus, og kløe på hele kroppen. 24 timer i døgnet.
Ved opphold utenfor hjemmet i mer enn et par dager, forsvinner dette.
Som forbruker har jeg her ingen rettigheter. Legene ønsker ikke dras inni dette, og strømleverandørene har en plikt til å installere disse.
Man får varsel om stengning og ekstra gebyrer om man ikke ønsker måleren.
Jeg finner lite informasjon om dette. Enkelte grupper som har oppstått ifm smartmålere, virker fanatiske og virkelighetsfjerne, og til liten hjelp.
Men det jeg har funnet ut, er at flere andre land, har gått tilbake på beslutningen om tvangsinnføringen av målerne, og gjort det valgfritt. Dette må det jo være en grunn til?

Flere bekjente opplever plager som likner på mine etter at smartmåler kom i hus, men få vet hva de skal gjøre med dette.

Mange etterlyser bedre og mer info om noe vi vet lite om langtidsvirkningene av.

Linda Hermansen