Jeg har i ca 2,5 år sagt NEI til installering av AMS /Smartmåler i mitt hjem. Dette på bakgrunn av at jeg har levd, mot alle odds, med uhelbredelig kreft siden jeg var 26 år. Jeg er nå 52, dvs halve livet med kreft som truer livet mitt hver dag.
I disse årene har jeg lest meg opp på stråling og faren ved dette.
Nyere forskning går stikk i strid med hva Statens Strålevern anser som trygt. (For kun få år siden bestod Statens Strålevern av folk fra militæret og fra mobilselskapene) Det er nærliggende å tenke at de har en annen agenda for strålegrensen, enn folks helse. Det beviser i alle fall nyere, mer relevante studier. (Einar Flydal sitter med utfyllende informasjon på drtte området) Jeg har i 3 omganger, gjennom 26 år, fått beskjed fra legene om at jeg er oppgitt og at min tid er over Jeg arbeider med å forsterke mitt eget immunforsvar og lever så sunt jeg har viten om. En av de viktigste elementene i dette livsviktige arbeidet for å leve videre, er å redusere stråling i min hverdag. Dette gjør jeg ved å slå av mobil og nett når det ikke er i bruk, og oppholde meg minst mulig i situsjoner der stråling er høy, f.eks offentlige rom som flyplasser, off.byggninger, tog, fly osv.
Jeg ber om at du/ dere tar disse signalene på alvor.
Jeg er i min rett til å beskytte min helse og AMS blir ikke installert hos meg med mitt samtykke. Det vil FORKORTE mitt liv, og forverre min livskvalitet mens jeg lever.

Plagene/lidelsene folk har fått etter installering, fører dessverre til økte helseproblemer, sykemeldinger og tap av arbeidsevne.
DETTE MÅ TAES PÅ ALVOR!!!

PS! Vi er en gruppe på over 100.000 medlemmer, som aktivt motsetter oss det vi anser som tvangsinstallering av AMS, men vi har hittil ikke blitt hørt.
Norge sies å være et demokratisk land OG dere ber om innspill. Vel, her er mitt, hilsen ei som har fått livskvaliteten ytterligere forverret etter trusselen om AMS.