Det er hårreisende at det innføres slik tvang på det norske folket. Bekymringen knyttet til disse målerne er basert på forskning og erfaring som viser at mikrobølgestrålingen fra de nye målerne er helseskadelig, både for mennesker og dyr. Jeg er svært bekymret over all den strålingen vi utsettes for i dagens moderne samfunn. Det bør dere også være, og stelle dere på folkets side og hjelpe til med å avvikle hele smart – systemet.