Folkehelse for seniorer og eldre, handler om å vise respekt for personen og behovene de eldre har.
Eldre har stor kompetanse, behov og ønsker som samfunnet må lytte til og vise interesse for å imøtekomme.
Mange eldre blir alene og bor alene og trenger samtalepartnere, trenger berøring, trenger å oppleve mestring og behov.
Eldre har de samme behov som tidligere, men opplever å bli plassert i bås som gammel og utdatert.
Folkehelse for eldre/seniorer er å få «lov» til å leve et liv hvor man ikke fratas rettigheter men tilbys gode tilbud som :
Yoga, trening, massasje, bo hjemme med gode tilbud om hjemmehjelp, føle seg trygg i eget hjem eller trygg i institusjon.
Her kan det ramses opp mye, men det er viktig med RESPEKT, respekt uten å snakke til eldre som små barn eller overse/overhøre.