Jeg er utsatt, jeg er søster til utsatt og jeg er mor til utsatt.

Jeg har som barn opplevd å varsle om seksuelle overgrep og blitt sviktet av voksne…blant annet politiet. Jeg har som voksen anmeldt seksuelle overgrep mot mitt barn…stått gjennom rettssak mot egen familie og prøvd å komme videre. Det som hele tiden går igjen er den enorme mangelen på støtte og hjelp. Ingen kriseteam står klare for å hjelpe en familie som plutselig raseres. Ingen tar ansvar for å snakke med de involverte om hvordan de har det. Og hvordan de klarer seg når alle relasjoner rives i stykker.

For at et menneske skal ha mulighet til å oppleve trygghet og lykke så er de HELT avhengig av trygge gode relasjoner. Når seksuelle overgrep er et faktum innad i familien så forsvinner all trygghet og de aller fleste relasjoner. Det er ekstremt viktig at et kriseteam står klart til å hjelpe…med en gang. Ikke etter 17 år! Vi trenger et system hvor noen har et overordnet ansvar for å kartlegge katastrofen og skaffe nødvendig helsehjelp til alle berørte. Vi trenger at noen styrer dialogene når alt stopper opp fordi ingen vet hva de skal tro. Vi trenger at noen hjelper til med å opprette ny tillit i viktige relasjoner.

Vi trenger også et system hvor mennesker utsatt for seksuelle overgrep alltid får tilbud om hjelp…hele livet. Hjelp med psykisk, fysisk og seksuell helse. Uansett hvor lenge det er siden at overgrepene skjedde.