Hver enhet i kommunen har et brukerråd som gir innspill til tiltak som kan bedre kommunens tjenestetilbud. Brukerrådene møter deretter politikerne i dialog om aktuelle tiltak. Mandal kommune har folkehelse som tema for brukerdialogen 2018.
Folkehelsespå ble laget til brukerdialogens kick off i januar 2018. Ligger vedlagt til inspirasjon.

spå_5_080118