Dette innspillet ble gitt som innlegg på innspillsmøtet i Mandal, på vegne av kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes som skal bli Lindesnes kommune 1. januar 2020. Innspillet bygger på den felles folkehelseoversikten som er laget og som skal ligge til grunn for kommuneplanarbeidet vi er i gang med for ny kommunen.

Mandal kommune