Alle helseforetak i Norge er pålagt å opprette ungdomsråd. UNN har tatt oppgaven på alvor og opprettet ungdomsråd fra 2015. Rådet har et bredt spekter av arbeidsoppgaver å ta fatt i, men dessverre finnes det ikke noe kompetansemiljø eller nettverk innen ungdomshelse i Norge som vi kan støtte oss på i dette viktige arbeidet. Vi mener at folkehelsetiltak rettet mot ungdom er spesielt viktig for vår felles fremtid, og at et av tiltakene for å fremme ungdomshelse vil være å opprette kompetansemiljø for dette i Norge. Svært mange vestlige land har etablert dette for lengst, og det er ikke mindre behov for et faglig miljø som kan utvikle tiltak rettet mot ungdomsgruppen i vårt land. Vi håper derfor at eldre- og folkehelseministeren vil se på vårt innspill og ta det med i ny folkehelsestrategi for et friskere Norge. Mvh Ungdomsrådet ved UNN ved Mariann H Sundström, koordinator.

Innspillsmøte til folkehelsemeldingen 2019