Nå må helsevesen få på plass skikkelig behandling og like retningslinjer over hele landet.
Dette er en alvorlig sykdom som er i verste fall dødelig. Helsevesenet må ut å beklage pace studien og anerkjenne ME som en multisystemisk sykdom. Denne sykdommen er så krevende for pasienter og pårørende og det er pr nå lite hjelp å få. Det burde være en koordinator i hver kommune. Vi er så syke at vi ikke kan forlate huset. Vi trenger hjelp til ergoterapeut, hjelpemiddelsentralen, Nav, kommune etc….

Nå er det på tide at dere avliver myten om at dette er psykisk betinget og gir ME syke den verdigheten og behandlingen de så sårt trenger.